ทัวร์ตะวันออกกลาง GQ3TBS-QR001 The Million Dollar View of Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน [QR] ก.ย.-ธ.ค.62 54,900.-

GQ3TBS-QR001 The Million Dollar View of Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้า [QR] ก.ย.-ธ.ค.62 54,900.-

กำหนดการเดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 54,900.-

• เที่ยวจอร์เจีย – อาร์เมเนีย ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่าสองพันปี 

• นั่งรถ 4WD เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) 

• ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ 

• ชมวิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานที่เก่าแก่และ 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

 

 

20-27 ก.ย. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 

18-25 ต.ค. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 

25 ต.ค.-01 พ.ย. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 

01-08 พ.ย. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 

08-15 พ.ย. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 

22-29 พ.ย. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 

06-13 ธ.ค. 62

54,900.-

54,900.-

54,900.-

54,900.-

31,900.-

8,900.-

 

 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 


ราคาขาย
฿54,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 408,234