ทัวร์รัสเซีย VKO01 W5 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (JUN-OCT) 27,999.-

VKO01 W5 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (JUN-OCT)

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK(6D3N)
VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส”
สายการบิน FULL SERVICEMAHAN AIR (W5)
สัมผัสความงดงามมหาวิหารเซนต์บาซิล
ซาร์กอร์ส , โบสถ์ทรีนีตี้ , สถานีรถไฟใต้ดินมอนโคว
จัสตุรัสแดง , พระราชวังเคลมลิน , ช้อปปิ้งถนนอารบัต

ราคาเริ่มต้นเพียง 27,999.-

W5 050

BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)  

22.35 – 03.30

W5 084

IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว์)

07.30 – 09.45

W5 085

VKO(มอสโคว์)  – IKA(เตหะราน)

11.00 – 16.00

W5 051

IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)

22.10 07.25


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

08 – 13 มิถุนายน 62

28,999

28,999

28,999

4,500

14,900

15 – 20 มิถุนายน 62

28,999

28,999

28,999

4,500

14,900

29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 62

27,999

27,999

27,999

4,500

13,900

06 – 11 กรกฎาคม 62

29,999

29,999

29,999

4,500

14,900

13 – 18 กรกฎาคม 62

30,999

30,999

30,999

4,500

14,900

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62

29,999

29,999

29,999

4,500

14,900

10 – 15 สิงหาคม 62

30,999

30,999

30,999

4,500

14,900

17 – 22 สิงหาคม 62

29,999

29,999

29,999

4,500

14,900

07 – 12 กันยายน 62

29,999

29,999

29,999

4,500

14,900

12 – 17 กันยายน 62

29,999

29,999

29,999

4,500

14,900

21 – 26 กันยายน 62

30,999

30,999

30,999

4,500

14,900

05 – 10 ตุลาคม 62

31,999

31,999

31,999

4,500

14,900

12 17 ตุลาคม 62

31,999

31,999

31,999

4,500

14,900

1924 ตุลาคม 62

31,999

31,999

31,999

4,500

14,900

 

ราคาขาย
฿27,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,826