ทัวร์จีน DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4วัน2คืน BY CZ 9,989.-

DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4วัน2คืน BY CZ

ZHANGJIAJIE (4D2N)
DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า”
สายการบิน
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
บินตรง Full Service พัก 4 ดาว
เดินข้ามสะพานกระจกสุดหวาดเสียว 
ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
ล่องเรือถ้ำมังกรเหลือง , นั่งกระเช้ากอนโดล่า,ถนนคนเดินซีปู๊เจีย
มื้อพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,989


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)

อัตราท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562

19 – 22 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

09 – 12 มิถุนายน 62

10,889

13,889

13,889

2,500

4,900

23 – 26 มิถุนายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562

07 – 10 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

21 – 24 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

11 – 14 สิงหาคม 62

12,889

15,889

15,889

2,500

4,900

25 – 28 สิงหาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562

08 – 11 กันยายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

22 – 25 กันยายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

20 – 23 ตุลาคม 62

12,889

15,889

15,889

2,500

4,900

ราคาขาย
฿9,989
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,416