ทัวร์จีน PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน3คืน BY XJ 8,889

PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน3คืน BY XJ

SHANGHAI HANGZHOU STRAWBERRY FARM(5D3N)
PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน”
สายการบิน
AIR ASIA X (XJ)
เดินเล่นหมู่บ้านอูเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ฟรี!! นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก
บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดชาบู+BBQ+ไก่แดง+เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,889


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)

อัตราท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562

0307 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

0408 เมษายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

05 – 09 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

11 – 15 เมษายน 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

12 – 16 เมษายน 62

14,889

17,889

17,889

4,500

5,900

13 – 17 เมษายน 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

18 – 22 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

20 – 24 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

24 – 28 เมษายน 62

7,889

10,889

10,889

3,500

5,900

26 – 30 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562

20 – 24 พฤษภาคม 62

8,889

11,889

11,889

3,500

5,900

22 – 26 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

26 – 30 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 – 31 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

12 – 16 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

1721 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

1923 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562

03 – 07 กันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

04 – 08 กันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

10 – 14 กันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

11 – 15 กันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

21 – 25 กันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

ราคาขาย
฿8,889
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 379,233