ทัวร์จีน PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5วัน3คืน BY XW MAY-AUG19 8,889.-

PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5วัน3คืน BY XW

SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO(5D3N)
PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา”
สายการบิน
NOK SCOOT (XW)
ชมความงดงามเจดีย์นางพญางู
ฟรี!! นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สุดในโลก
บุฟเฟ่ต์ชาบู+BBQ ไม่อั้น+เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,889


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)

อัตราท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562

21 – 25 มีนาคม 62

8,889

11,889

11,889

3,500

4,900

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62

8,889

11,889

11,889

3,500

4,900

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562

02 – 06 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

05 – 09 เมษายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

09 – 13 เมษายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

12 – 16 เมษายน 62

15,889

18,889

18,889

4,500

5,900

13 – 17 เมษายน 62

14,889

17,889

17,889

4,500

5,900

16 – 20 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

18 – 22 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

23 – 27 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

25 – 29 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562

02 – 06 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

07 – 11 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

09 – 13 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

14 – 18 พฤษภาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

17 – 21 พฤษภาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

21 – 25 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

23 – 27 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

04 – 08 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

06 – 10 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

11 – 15 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

13 – 17 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

18 – 22 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

20 – 24 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

25 – 29 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562

02 – 06 กรกฎาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

04 – 08 กรกฎาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

09 – 13 กรกฎาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

12 – 16 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

13 – 17 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

16 – 20 กรกฎาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

18 – 22 กรกฎาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

23 – 27 กรกฎาคม 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

01 – 05 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

06 – 10 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

09 – 13 สิงหาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

13 – 17 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

15 – 19 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

2024 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

22 – 26 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 – 31 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562

03 – 07 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

05 – 09 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

10 – 14 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

12 – 16 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

17 – 21 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

19 – 23 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

24 – 28 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

11 – 15 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

1519 ตุลาคม 62

11,889

14,889

14,889

4,500

5,900

18 – 22 ตุลาคม 62

11,889

14,889

14,889

4,500

5,900

19 – 23 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

22 – 26 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

25 – 29 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

26 – 30 ตุลาคม 62

11,889

14,889

14,889

4,500

5,900

ราคาขาย
฿8,889
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 379,234