ทัวร์ตุรกี IST06 PS TURKEY SHOCK PRICE 8D6N (APR-AUG) 27,900.-

IST06 PS TURKEY SHOCK PRICE 8D6N (APR-AUG)

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N)
IST06 TURKEY SHOCK PRICE”
สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล

ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900.-


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

เดือน เมษายน

30 เม.ย. – 07 พ.ค. 62

29,900

29,900

29,900

8,000

17,900

เดือน พฤษภาคม

13 – 20 พฤษภาคม 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

16 – 23 พฤษภาคม 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

20 – 27 พฤษภาคม 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

เดือน มิถุนายน

06 – 13 มิถุนายน 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

13 – 20 มิถุนายน 62

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

20 – 27 มิถุนายน 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

27 มิ.ย. – 04 ก.ค. 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

เดือน กรกฎาคม

07 - 14 กรกฎาคม 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

11 – 18 กรกฎาคม 62

29,900

29,900

29,900

8,000

17,900

14 – 21 กรกฎาคม 62

29,900

29,900

29,900

8,000

17,900

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62

28,900

28,900

28,900

8,000

17,900

เดือน สิงหาคม

08 – 15 สิงหาคม 62

29,900

29,900

29,900

8,000

17,900

ราคาขาย
฿27,900
จำนวน:
ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935
 
☎️062-462-4244 id : STT6363  มาร์คคุง
 
☎️080-932-9491 id line RJRW22  กิ๊ฟซี่
 
☎️088-758-3866 id : smilethailandtour  ต้อม
 
☎️085-918-5266 เนตร
หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อน
อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/
Visitors: 395,834