ทัวร์ตุรกี IST05 TK TURKEY SUPREME 8D6N (AUG-OCT) 29,900.-

IST05 TK TURKEY SUPREME  8D6N (AUG-OCT)

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N)
IST05 TURKEY SUPREME”
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK)
ชมความงามสุเหร่าสีเขียว วิหารอาเจียโซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสสุดฟินส์
เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ โบสถ์สีน้ำเงิน

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900.-

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

10-17 สิงหาคม 2562

29,900

29,900

29,900

7,000

17,900

24-31สิงหาคม 2562

29,900

29,900

29,900

7,000

17,900

07-14 กันยายน 2562

29,900

29,900

29,900

7,000

17,900

21-28 กันยายน 2562

29,900

29,900

29,900

7,000

17,900

12-19 ตุลาคม 2562

31,900

31,900

31,900

7,000

18,900

19-26 ตุลาคม 2562

31,900

31,900

31,900

7,000

18,900


ราคาขาย
฿29,900
จำนวน:
ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935
 
☎️062-462-4244 id : STT6363  มาร์คคุง
 
☎️080-932-9491 id line RJRW22  กิ๊ฟซี่
 
☎️088-758-3866 id : smilethailandtour  ต้อม
 
☎️085-918-5266 เนตร
หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อน
อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/
Visitors: 379,229