ทัวร์ตุรกี ZIST16 ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์] ส.ค 62 31,999

ZIST16 ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์] ส.ค 62  31,999- 

กำหนดรการเดินทาง ส.ค 62

ราคาเริ่มต้น 31,999- 

บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

05 – 13 กรกฎาคม 2562

05JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

12JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999

32,999

32,999

9,000

15,999

06 – 14 กรกฎาคม 2562

06JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

13JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999

32,999

32,999

9,000

15,999

07 – 15 กรกฎาคม 2562

07JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

14JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999

32,999

32,999

9,000

15,999

09 – 17 กรกฎาคม 2562

09JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

16JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

11 – 19 กรกฎาคม 2562

11JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

18JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

16 – 24 กรกฎาคม 2562

16JUL TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

23JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

21 – 29 กรกฎาคม 2562

21JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

28JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

27 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562

27JUL TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

03AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

02 – 10 สิงหาคม 2562

02AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

09AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999

31,999

31,999

9,000

14,999

03 – 11 สิงหาคม 2562

03AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

10AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999

31,999

31,999

9,000

14,999

04 – 12 สิงหาคม 2562

04AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

11AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

09 – 17 สิงหาคม 2562

09AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

16AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999

33,999

33,999

9,000

16,999

ราคาขาย
฿31,999
จำนวน:
ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935
 
☎️062-462-4244 id : STT6363  มาร์คคุง
 
☎️080-932-9491 id line RJRW22  กิ๊ฟซี่
 
☎️088-758-3866 id : smilethailandtour  ต้อม
 
☎️085-918-5266 เนตร
หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อน
อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/
Visitors: 379,234