ทัวร์เกาหลี ICN39 KOREA XJ บินดึก กลับดึก KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก (6D3N) PROGRAM DETAIL MAY-SEP19 13,999.-

ICN39 KOREA XJ บินดึก กลับดึก KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก (6D3N)

ทัวร์เกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก (6D3N)
“KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก”
สายการบิน
AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ!! ปิ้งย่างหมูเกาหลี 

กำหนดการเดินทาง MAY-SEP19
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,999.-

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (จอยแลนด์)

01 – 06 พฤษภาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

02 – 07 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

08 – 13 พฤษภาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,500

7,900

09 – 14 พฤษภาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

15 – 20 พฤษภาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

16 – 21 พฤษภาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,500

7,900

17 – 22 พฤษภาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,500

7,900

18 – 23 พฤษภาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

22 – 27 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

23 – 28 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

05 – 10 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

13,999

5,500

7,900

06 – 11 มิถุนายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

12 – 17 มิถุนายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

13 – 18 มิถุนายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

19 – 24 มิถุนายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

20 – 25 มิถุนายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

03 – 08 กรกฎาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

04 – 09 กรกฎาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

10 – 15 กรกฎาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

11 – 16 กรกฎาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

16 – 21 กรกฎาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

17 – 22 กรกฎาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

18 – 23 กรกฎาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

24 – 29 กรกฎาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

25 – 30 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,500

7,900

26 – 31 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,500

7,900

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

01 – 06 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

06 – 11 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

07 – 12 สิงหาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

08 – 13 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

09 – 14 สิงหาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,500

8,900

14 – 19 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

15 – 20 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

21 – 26 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

22 – 27 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562

15,999

15,999

15,999

5,500

7,900

04 – 09 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

05 – 10 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

11 – 16 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

12 – 17 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

18 – 23 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

19 – 24 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

25 – 30 กันยายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

14,999

14,999

14,999

5,500

7,900

ราคาขาย
฿13,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 379,229