ทัวร์ไต้หวัน ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] ก.ค.62 - ม.ค.63  24,999-

ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] ส.ค 62 24,999- 

กำหนดเวลาเดินทาง ก.ค.62 - ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น 24,999-   
 
เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซาน ชมเศียรราชินี

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

17 – 21 กรกฎาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

24 - 28 กรกฎาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

07 – 11 สิงหาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

09 – 13 สิงหาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

21 – 25 สิงหาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

06 – 10 กันยายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

20 – 24 กันยายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

02 – 06 ตุลาคม 2562

25,999

25,999

8,500

15,999

04 – 08 ตุลาคม 2562

25,999

25,999

8,500

15,999

09 – 13 ตุลาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

11 – 15 ตุลาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

18 – 22 ตุลาคม 2562

25,999

25,999

8,500

15,999

23 – 27 ตุลาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

25 – 29 ตุลาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

26 – 30 ตุลาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

01 – 05 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

06 – 10 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

08 – 12 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

13 – 17 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

15 – 19 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

20 – 24 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

22 – 26 พฤศจิกายน 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

04 – 08 ธันวาคม 2562

25,999

25,999

8,500

15,999

06 – 10 ธันวาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

07 – 11 ธันวาคม 2562

26,999

26,999

8,500

15,999

13 – 17 ธันวาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

18 – 22 ธันวาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

20 – 24 ธันวาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

25 – 29 ธันวาคม 2562

24,999

24,999

6,500

13,999

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63

31,999

31,999

8,500

17,999

31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63

31,999

31,999

8,500

17,999

ราคาขาย
฿24,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 418,238