ทัวร์ไต้หวัน ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] ต.ค. - ธ.ค. 62 19,999-

ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] ต.ค. - ธ.ค. 62 19,999-

กำหนดการเดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 

ราคาเริ่มต้น 19,999-

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

11 - 14 กรกฎาคม 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

25 -28 กรกฎาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

01 – 04 สิงหาคม 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

08 – 11 สิงหาคม 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

09 – 12 สิงหาคม 2562

22,999

22,999

6,500

14,999

05 – 08 กันยายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

19 – 22 กันยนยน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

05 – 08 ตุลาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

10 – 13 ตุลาคม 2562

23,999

23,999

6,500

14,999

12 – 15 ตุลาคม 2562

23,999

23,999

6,500

14,999

17 – 20 ตุลาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

19 – 22 ตุลาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

20 – 23 ตุลาคม 2562

22,999

22,999

6,500

14,999

24 – 27 ตุลาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

25 – 28 ตุลาคม 2562

21,999

21,999

5,500

12,999

26 – 29 ตุลาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

02 – 05 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

07 – 10 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

09 – 12 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

14 – 17 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

16 – 19 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

21 – 24 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

23 – 26 พฤศจิกายน 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

05 – 08 ธันวาคม 2562

22,999

22,999

6,500

14,999

07 – 10 ธันวาคม 2562

22,999

22,999

6,500

14,999

12 – 15 ธันวาคม 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

14 – 17 ธันวาคม 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

19 – 22 ธันวาคม 2562

19,999

19,999

4,500

11,999

21 – 24 ธันวาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

26 – 29 ธันวาคม 2562

20,999

20,999

5,500

12,999

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

28,999

28,999

6,500

16,999

31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63

28,999

28,999

6,500

16,999

ราคาขาย
฿19,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 406,882