ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ภูฏาน ZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] ต.ค 62 19,999-

ZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] ต.ค 62 19,999-

กำหนดการเดินทาง ต.ค 62

ราคาเริ่มต้น 19,999-

อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฉาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

13 – 17 กรกฎาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

21,999

5,999

10,999

26 – 30 กรกฎาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

21,999

5,999

10,999

13 – 17 กันยายน 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

19,999

5,999

10,999

20 – 24 กันยายน 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

20,999

5,999

10,999

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

20,999

5,999

10,999

04 – 08 ตุลาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

21,999

5,999

10,999

11 – 15 ตุลาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

23,999

5,999

10,999

18 – 22 ตุลาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

22,999

5,999

10,999

20 – 24 ตุลาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35

ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)

23,999

5,999

10,999

** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีปรับเปลี่ยนเวลาบิน หากมีการออกตั๋วภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินอีกครั้ง **

25 – 29 ตุลาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

21,999

5,999

10,999

08 – 12 พฤศจิกายน 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

21,999

5,999

10,999

15 – 19 พฤศจิกายน 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

21,999

5,999

10,999

22 – 26 พฤศจิกายน 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

21,999

5,999

10,999

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

21,999

5,999

10,999

06 – 10 ธันวาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

23,999

5,999

10,999

07 – 11 ธันวาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

23,999

5,999

10,999

13 -17 ธันวาคม 2562

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55

ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45

22,999

5,999

10,999

ราคาขาย
฿19,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,826