ทัวร์อังกฤษ ZLHR05 อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน [เลสโก อาร์เทมิส] ก.ค. - ธ.ค. 29,999-

ZLHR05 อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน [เลสโก อาร์เทมิส] ก.ค. - ธ.ค. 29,999-  

กำหนดเดินทาง ก.ค. - ธ.ค.

ราคาเริ่มต้น 29,999-  

เที่ยวอังกฤษง่ายๆ ใครๆก็ดที่ยวได้ สะดวกสบายให้เราช่วยดูแลคุณ เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์"

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

13 - 18 กรกฎาคม 2562

(16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา)

13JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

13JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

17JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

18JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

32,999

32,999

32,999

8,999

19,999

26 - 31 กรกฎาคม 2562

(28 ก.ค. คล้ายวันเฉลิม ร. 10 / 29 ก.ค. วันหยุดชดเชย)

26JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

26JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

30JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

31JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

08 - 13 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ)

08OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

08OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

12OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

13OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

11 - 16 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

11OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

11OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

15OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

16OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

12 - 17 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

12OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

12OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

16OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

17OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

19 - 24 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

19OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

19OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

23OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

24OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

22 - 27 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

22OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

22OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1

26OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1

27OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

26 - 31 ตุลาคม 2562

26OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

27OCT BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

30OCT BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

31OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

29,999

29,999

8,999

16,999

05 - 10 พฤศจิกายน 2562

05NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

06NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

09NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

10NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

29,999

29,999

8,999

16,999

16 - 21 พฤศจิกายน 2562

16NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

17NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

20NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

21NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

29,999

29,999

8,999

16,999

24 - 29 ธันวาคม 2562

24DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

25DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

28DEC BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

29DEC BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

22,999

27.ค. - 01 ม.ค. 2562

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

27DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

28DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

31DEC BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1

01JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999

38,999

38,999

11,999

25,999

28.ค. - 02 ม.ค. 2562

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

28DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

29DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

01JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

02JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999

38,999

38,999

11,999

25,999

31.ค. - 05 ม.ค. 2562

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

31DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

01JAN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

04JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

05JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999

38,999

38,999

11,999

25,999

ราคาขาย
฿29,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,828