ทัวร์อังกฤษ PUK07-MH PRO UK FULL FREE SUMMER 7 Days 4 Nights ก.ย 62 38,900-

PUK07-MH PRO UK FULL FREE SUMMER 7 Days 4 Nights ก.ย 62 38,900-

ราคาเริ่มต้น 38,900-

PROGRAM

PRO UK FULL FREE SUMMER 7 Days 4 Nights

   Airline : MH783/MH002

 

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
เพิ่มท่านละ

เดือน พฤษภาคม

11-17 พฤษภาคม 2562

 

39,900

39,900

38,900

7,900

6,000

17-23 พฤษภาคม 2562

*วันวิสาขบูชา

39,900

39,900

38,900

7,900

6,000

เดือน  มิถุนายน

18-24 มิถุนายน 2562

 

38,900

38,900

37,900

7,900

6,000

เดือน กรกฎาคม

04-10 กรกฎาคม 2562

 

44,900

44,900

43,900

7,900

6,000

เดือน  สิงหาคม

08-14 สิงหาคม 2562

*วันแม่แห่งชาติ

46,900

46,900

45,900

7,900

6,000

19-25 สิงหาคม 2562

 

38,900

38,900

37,900

7,900

6,000

เดือน กันยายน

20-26 กันยายน 2562

 

38,900

38,900

37,900

7,900

6,000

 

 

 

ราคาขาย
฿38,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,416