ทัวร์ใต้หวัน PTW21-TG ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน ก.ค 62 20,999-

PTW21-TG ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน ก.ค 62 20,999-

ราคาเริ่มต้น 20,999-

PROGRAM

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ 

  Airline : TG632/TG634

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

04-07 เมษายน 2562

24,999

24,999

5,500

16 - 19 พฤษภาคม 2562

24,999

24,999

5,500

03 - 06 มิถุนายน 2562

20,999

20,999

5,500

12 – 15 กรกฎาคม 2562

22,999

22,999

5,500

ราคาขาย
฿20,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 379,231