ทัวร์ไต้หวัน PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน พ.ค. - ต.ค 62 12,900-

PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน พ.ค. - ต.ค 62 12,900-

ราคาเริ่มต้น 12,900-

PROGRAM

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน 

 Airline : VZ560

* ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

19-22 เม.ย.2562

13,900

13,900

4,000

17-20 พ.ค.2562

14,900

14,900

4,000

24-27 พ.ค.2562

12,900

12,900

4,000

21-24 มิ.ย.2562

13,900

13,900

4,000

13-16 ก.ค.2562

16,900

16,900

4,000

17-20 ก.ค.2562

14,900

14,900

4,000

03-06 ส.ค.2562

13,900

13,900

4,000

10-13 ส.ค.2562

16,900

16,900

4,000

16-19 ส.ค.2562

13,900

13,900

4,000

24-27 ส.ค.2562

13,900

13,900

4,000

30 ส.ค.-2 ก.ย.2562

13,900

13,900

4,000

07-10 ก.ย.2562

13,900

13,900

4,000

20-23 ก.ย.2562

13,900

13,900

4,000

28-01 ต.ค.2562

13,900

13,900

4,000

05-08 ต.ค.2562

13,900

13,900

4,000

11-14 ต.ค.2562

17,900

17,900

4,000

18-21 ต.ค.2562

13,900

13,900

4,000

23-26 ต.ค.2562

16,900

16,900

4,000

ราคาเด็กทารก

อายุต่ำกว่า 2ปี

5,000 บาท

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 379,229