ทัวร์ใต้หวัน BT-TPE02_SLมหัศจรรย์..TAIPEI พ.ค. - ต.ค. 13,900-

BT-TPE02_SL มหัศจรรย์..TAIPEI พ.ค. - ต.ค. 11,999-

กำหนดการเดินทาง พ.ค. - ต.ค62
ราคาเริ่มต้น 11,900-

 ไฮไลท์

 ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ

พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

07 มิ.ย. 62

11 มิ.ย. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

21 มิ.ย. 62

25 มิ.ย. 62

25

14,900

14,900

13,900

4,000

28 มิ.ย. 62

02 ก.ค. 62

25

11,999

11,999

10,999

4,000

05 ก.ค. 62

09 ก.ค. 62

25

14,900

14,900

13,900

4,000

19 ก.ค. 62

23 ก.ค. 62

25

14,900

14,900

13,900

4,000

26 ก.ค. 62

30 ก.ค. 62

25

14,900

14,900

13,900

4,000

02 ส.ค. 62

06 ส.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

09 ส.ค. 62

13 ส.ค. 62

25

15,900

15,900

14,900

4,000

10 ส.ค. 62

14 ส.ค. 62

25

15,900

15,900

14,900

4,000

16 ส.ค. 62

20 ส.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

30 ส.ค. 62

03 ก.ย. 62

25

13,999

13,999

12,999

4,000

05 ก.ย. 62

09 ก.ย. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

06 ก.ย. 62

10 ก.ย. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

13 ก.ย. 62

17 ก.ย. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

21 ก.ย. 62

25 ก.ย. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

22 ก.ย. 62

26 ก.ย. 62

25

12,900

12,900

11,900

4,000

27 ก.ย. 62

01 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

28 ก.ย. 62

02 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

29 ก.ย. 62

03 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

04 ต.ค. 62

08 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

06 ต.ค. 62

10 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

11 ต.ค. 62

15 ต.ค. 62

25

14,900

14,900

13,900

4,000

18 ต.ค. 62

22 ต.ค. 62

25

14,900

14,900

13,900

4,000

19 ต.ค. 62

23 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

20 ต.ค. 62

24 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

25 ต.ค. 62

29 ต.ค. 62

25

13,900

13,900

12,900

4,000

ราคาขาย
฿11,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/Visitors: 374,615