ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม มิ.ย. - ต.ค. 13,900-

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม มิ.ย. - ต.ค.62 12,900-

ราคาเริ่มต้น 12,900-

ไฮไลท์

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET (VZ)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

26 มิ.ย.62

29 มิ.ย.62

30+1

12,900

12,900

11,900

4,000

10 ก.ค.62

13 ก.ค.62

30+1

12,900

12,900

11,900

4,000

31 ก.ค.62

03 ส.ค.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

21 ส.ค.62

24 ส.ค.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

28 ส.ค.62

31 ส.ค.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

04 ก.ย.62

07 ก.ย.62

30+1

13,900

13,900

12,900

4,000

18 ก.ย.62

21 ก.ย.62

30+1

14,900

14,900

13,900

4,000

02 ต.ค.62

05 ต.ค.62

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

16 ต.ค.62

19 ต.ค.62

30+1

15,900

15,900

14,900

4,000

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 379,234