ทัวร์รัสเซีย ZDME06 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี] ก.ย.-ต.ค.62 33,999.-

ZDME06 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี]


ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์
เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน
ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่
เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส
ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม
ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย


กำหนดการเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 33,999.-

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

14 – 19 กันยายน 2562

14SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

15SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

18SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

18SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

17 – 22 กันยายน 2562

17SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

18SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

21SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

21SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

21 – 26 กันยายน 2562

21SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

22SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

25SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

25SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562

28SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

29SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

02OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

02OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

33,999

33,999

33,999

7,000

18,999

05 - 10 ตุลาคม 2562

05OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

06OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

09OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

09OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

35,999

35,999

35,999

7,000

20,999

09 - 14 ตุลาคม 2562

09OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

10OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

13OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

13OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

35,999

35,999

35,999

7,000

20,999

ราคาขาย
฿33,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/Visitors: 388,417