ทัวร์จีน QE1CTU-MU001 เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ มิ.ย. 62 19,900.-

QE1CTU-MU001 เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ มิ.ย. 62 19,900.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 19,900.-

 • ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง 1 ใน 4 พุทธคิรี •ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน 

อัตราค่าบริการโปรแกรม : เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 25-28 เม.ย. 62

20,900.-

20,900.-

20,900.-

2,500.-

13,900.-

วันที่ 09-12 พ.ค. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

2,500.-

13,400.-

วันที่ 16-19 พ.ค. 62

20,900.-

20,900.-

20,900.-

2,500.-

13,900.-

วันที่ 23-26 พ.ค. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

2,500.-

13,400.-

วันที่ 06-09 มิ.ย. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

2,500.-

13,400.-

วันที่ 13-16 มิ.ย. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

2,500.-

13,400.-

วันที่ 27-30 มิ.ย. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

2,500.-

13,400.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,900.-

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

ราคาขาย
฿19,900
จำนวน:
Visitors: 388,416