ทัวร์รัสเซีย ZDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น] ก.ค.-ต.ค.62 33,999.-

ZDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น]


เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า
เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน
ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่
เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส
ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม
ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย


กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 33,999.-

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

02 – 07 กรกฎาคม 2562

02JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

03JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

06JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

06JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

12  - 17 กรกฎาคม 2562

12JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

13JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

16JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

16JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

13 – 18 กรกฎาคม 2562

13JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

14JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

17JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

17JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562

27JUL EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

28JUL EY65   AUH-DME 02.25-06.50

31JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

31JUL EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

07 - 12 สิงหาคม 2562

07AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

08AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50

11AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55

11AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

10 – 15 สิงหาคม 2562

10AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

11AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50

14AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55

14AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

20 - 25 สิงหาคม 2562

20AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

21AUG EY65   AUH-DME 02.25-06.50

24AUG EY68   DME-AUH 12.40-18.55

24AUG EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562

31AUG EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

01SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

04SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

04SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

07 – 12 กันยายน 2562

07SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

08SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

11SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

11SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999

36,999

36,999

7,000

18,999

11 – 16 ตุลาคม 2562

11OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

12OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

15OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

15OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

19 – 24 ตุลาคม 2562

19OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

20OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

23OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

23OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

 

 

 

 

 

 

 

26 – 31 ตุลาคม 2562

26OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

27OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

30OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

30OCT EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

34,999

34,999

34,999

7,000

18,999

05 – 10 พฤศจิกายน 2562

05NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00

06NOV EY65   AUH-DME 02.40-07.20

09NOV EY68   DME-AUH 12.35-19.00

09NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

33,999

33,999

33,999

7,000

18,999

12 – 17 พฤศจิกายน 2562

12NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00

13NOV EY65   AUH-DME 02.40-07.20

16NOV EY68   DME-AUH 12.35-19.00

16NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1

33,999

33,999

33,999

7,000

18,999

 

ราคาขาย
฿33,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,826