ทัวร์จีน QE1PEK-TG001 ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย พ.ค.-ก.ค. 62 18,900.-

QE1PEK-TG001 ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย พ.ค.-ก.ค. 62 18,900.-

กำหนดการเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 18,900.-

• เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี •ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ • ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน 

อัตราค่าบริการโปรแกรม : ปักกิ่ง  ตำหนักรัก กู้กง  5 วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 01-05 พ.ค. 62

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,000.-

8,900.-

วันที่ 09-13 พ.ค. 62

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,000.-

8,900.-

วันที่ 10-14 พ.ค.62

18,900.-

21,900.-

21,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 16-20 พ.ค.62

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,000.-

8,900.-

วันที่ 18-22 พ.ค.62

19,900.-

22,900.-

22,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 24-28 พ.ค.62

19,900.-

22,900.-

22,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 07-11 มิ.ย.62

19,900.-

12,900.-

12,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 14-18 มิ.ย.62

18,900.-

21,900.-

21,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 21-25 มิ.ย.62

18,900.-

21,900.-

21,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 05-09 ก.ค.62

19,900.-

22,900.-

22,900.-

4,000.-

7,900.-

วันที่ 12-16 ก.ค.62

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,000.-

8,900.-

วันที่ 13-17 ก.ค.62

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,000.-

8,900.-

วันที่ 25-29 ก.ค.62

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,000.-

8,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,900.-

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า)

ราคาขาย
฿18,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,416