ทัวร์จีน QE1CSX-WE002 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ พ.ค.-มิ.ย 62 17,900.-

QE1CSX-WE002 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ พ.ค.-มิ.ย 62 17,900.-

กำหนดการเดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 17,900.-

•ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน •พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk •ชมเมืองโบราณฝูหลง เมืองโบราณที่มีประวัติอันแสนยาวนานกว่า 2,000 ปี •ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ ชมความงดงามของเมืองฉางเต๋อ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการโปรแกรม :จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 03-07 เม.ย. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

4,000.-

11,900.-

วันที่ 17-21 เม.ย. 62

19,900.-

19,900.-

19,900.-

4,000.-

11,900.-

วันที่ 15-19 พ.ค. 62

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

12,900.-

วันที่ 22-26 พ.ค. 62

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,000.-

11,900.-

วันที่ 05-09 มิ.ย. 62

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,000.-

11,900.-

วันที่ 12-16 มิ.ย. 62

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,000.-

11,900.-

วันที่ 19-23 มิ.ย. 62

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,000.-

11,900.-

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,000.-

10,900.-

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 407,987