ทัวร์จีน QE1DYG-CZ001 บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน พ.ค.-ต.ค.62 16,900.-

QE1DYG-CZ001 บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ พ.ค.-ต.ค.62 16,900.-

กำหนดการเดินทาง พ.ค.-ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 •บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) •ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน •นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ •ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน •ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง •ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก •เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด/หมูแดงกวางโจว

อัตราค่าบริการโปรแกรม : บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง   สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน CZ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 03-06 พ.ค. 62

17,900.-

21,400.-

21,400.-

3,500.-

9,900.-

วันที่ 24-27 พ.ค. 62

17,900.-

21,400.-

21,400.-

3,500.-

9,900.-

วันที่ 13-16 มิ.ย.  62

16,900.-

20,400.-

20,400.-

3,500.-

8,900.-

วันที่ 12-15 ก.ค. 62

18,900.-

22,400.-

22,400.-

3,500.-

10,900.-

วันที่ 23-26 ก.ค. 62

18,900.-

22,400.-

22,400.-

3,500.-

10,900.-

วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62

18,900.-

22,400.-

22,400.-

3,500.-

10,900.-

วันที่ 20-23 ก.ย. 62

18,900.-

22,400.-

22,400.-

3,500.-

10,900.-

วันที่ 11-14 ต.ค. 62

18,900.-

22,400.-

22,400.-

3,500.-

10,900.-

วันที่ 24-27 ต.ค. 62

18,900.-

22,400.-

22,400.-

3,500.-

10,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,900.-

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,490