ทัวร์รัสเซีย QE3DME-TG014 I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน TG มิ.ย.-ธ.ค. 62 69,900.-

QE3DME-TG014 I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย มิ.ย.-ธ.ค. 62 69,900.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 69,900.-

•เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม •เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน •ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

01 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

08 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

15 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

22 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

29 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

13 ก.ค. – 21 ก.ค. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

10 ส.ค. 18 ส.ค. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

17 ส.ค. – 25 ส.ค. 62

72,900

72,900

72,900

72,900

52,900

6,900

02 ก.ย. – 10 ก.ย. 62

69,900

69,900

69,900

69,900

49,900

5,900

21 ก.ย. – 29 ก.ย. 62

69,900

69,900

69,900

69,900

49,900

5,900

12 ต.ค. – 20 ต.ค. 62

69,900

69,900

69,900

69,900

49,900

5,900

19 ต.ค. – 27 ต.ค. 62

69,900

69,900

69,900

69,900

49,900

5,900

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

69,900

69,900

69,900

69,900

49,900

5,900
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ราคาขาย
฿69,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 372,064