ทัวร์รัสเซีย QE3DME-EK013 The Russian Empire and Dinner Cruise [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน EK มิ.ย.-ต.ค.62 51,900.-

 QE3DME-EK013 The Russian Empire and Dinner Cruise [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ มิ.ย.-ต.ค.62 51,900.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 51,900.-

•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ •เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) •นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) •ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) •ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

03-10 มิ.ย. 62

52,900.-

52,900.-

52,900.-

52,900.-

32,900.-

6,900.-

08-15 ก.ค. 62

56,900.-

56,900.-

56,900.-

56,900.-

32,900.-

6,900.-

07-14 ส.ค. 62

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

32,900.-

6,900.-

02-09 ก.ย. 62

52,900.-

52,900.-

52,900.-

52,900.-

32,900.-

6,900.-

16-23 ก.ย. 62

52,900.-

52,900.-

52,900.-

52,900.-

32,900.-

6,900.-

01-08 ต.ค. 62

51,900.-

51,900.-

51,900.-

51,900.-

31,900.-

4,900.-

07-14 ต.ค. 62

51,900.-

51,900.-

51,900.-

51,900.-

31,900.-

4,900.-

14-21 ต.ค. 62

51,900.-

51,900.-

51,900.-

51,900.-

31,900.-

4,900.-

21-28 ต.ค. 62

51,900.-

51,900.-

51,900.-

51,900.-

31,900.-

4,900.-
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ราคาขาย
฿51,900
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,828