ทัวร์ตุรกี GQ3SAW-EK004 CLASSICAL TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ ส.ค.-ม.ค. 62 30,900.-

GQ3SAW-EK004 CLASSICAL TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ มิ.ย.-ต.ค. 62 30,900.-

กำหนดการเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 32,900.-

เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป •เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ •เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย •ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) •ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ •(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

04 – 13 มิ.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

18 – 27 มิ.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

03 – 12 ก.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

10 – 19 ก.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

17 – 26 ก.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

24 ก.ย. – 05 ต.ค. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935
 
☎️062-462-4244 id : STT6363  มาร์คคุง
 
☎️080-932-9491 id line RJRW22  กิ๊ฟซี่
 
☎️088-758-3866 id : smilethailandtour  ต้อม
 
☎️085-918-5266 เนตร
หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อน
อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/
ราคาขาย
฿30,900
จำนวน:
Visitors: 417,704