ทัวร์ตุรกี GQ3IST-W5001 DEEP IN TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์ ส.ค.-ธ.ค.62  32,900.-

GQ3IST-W5001 DEEP IN TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5) DEEP IN TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินมาฮานแอร์ ส.ค.-ธ.ค.62 31,900.-

กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น 32,900.-

เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ • (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

06-15 มิ.ย. 62

31,900.-

31,900.-

31,900.-

31,900.-

13,900.-

5,900.-

13-22 มิ.ย. 62

31,900.-

31,900.-

31,900.-

31,900.-

13,900.-

5,900.-

15-24 ส.ค. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

22-31 ส.ค. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

29 ส.ค. – 07 ก.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

05-14 ก.ย. 62

32,900.-

32,900.-

32,900.-

32,900.-

14,900.-

5,900.-

03-12 ต.ค. 62

34,900.-

34,900.-

34,900.-

34,900.-

16,900.-

5,900.-

10-19 ต.ค. 62

34,900.-

34,900.-

34,900.-

34,900.-

16,900.-

5,900.-

17-26 ต.ค. 62

34,900.-

34,900.-

34,900.-

34,900.-

16,900.-

5,900.-

24 ต.ค.-02 พ.ย. 62

34,900.-

34,900.-

34,900.-

34,900.-

16,900.-

5,900.-

07-16 พ.ย. 62

33,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

15,900.-

5,900.-

14-23 พ.ย. 62

33,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

15,900.-

5,900.-

21-30 พ.ย. 62

33,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

15,900.-

5,900.-

28 พ.ย.-07 ธ.ค. 62

33,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

15,900.-

5,900.-

05-14 ธ.ค. 62

35,900.-

35,900.-

35,900.-

35,900.-

17,900.-

5,900.-

12-21 ธ.ค. 62

35,900.-

35,900.-

35,900.-

35,900.-

17,900.-

5,900.-

26 ธ.ค.62 – 04 ม.ค.63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

39,900.-

21,900.-

5,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935
 
☎️062-462-4244 id : STT6363  มาร์คคุง
 
☎️080-932-9491 id line RJRW22  กิ๊ฟซี่
 
☎️088-758-3866 id : smilethailandtour  ต้อม
 
☎️085-918-5266 เนตร
หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยเพิ่มเพื่อน
อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/
ราคาขาย
฿32,900
จำนวน:
Visitors: 408,232