ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 MAY - OCT เริ่มต้น 14,888

VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 APR - OCT เริ่มต้น 14,888

กำหนดการเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น 14,888.-

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน

เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี

พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 14 - 17 เมษายน 2562  (วันสงกรานต์)

16,888.-

4,500

วันที่ 21 - 24 เมษายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 03 - 06 พฤษภาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

15,888.-

4,500

วันที่  19 - 22 พฤษภาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่  14 – 17 มิถุนายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่  17 – 20 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา)

15,888.-

4,500

วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่  02 – 05 สิงหาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 09 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่)

15,888.-

4,500

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่)

15,888.-

4,500

วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่  30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 04 – 07 กันยายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 18 – 21 กันยายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 25 - 28 กันยายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่  02 – 05 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 06 – 09 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562

**วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9**

16,888.-

4,500

วันที่  16 – 19 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่  18 – 21 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

15,888.-

4,500

วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

15,888.-

4,500


ราคาขาย
฿14,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 379,229