ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 ส.ค. - ธ.ค. 62 เริ่มต้น 14,888.-

ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 ส.ค. - ธ.ค. 62 เริ่มต้น 14,888.-

โดยสายการบิน VIETJET AIR

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน

เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี

พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน

ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่  30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 *ปรับราคา*

11,888.-*

4,500

วันที่ 04 – 07 กันยายน 2562 *ปรับราคา*

13,888.-*

4,500

วันที่ 18 – 21 กันยายน 2562 *ปรับราคา*

13,888.-*

4,500

วันที่ 25 - 28 กันยายน 2562 *ปรับราคา*

13,888.-*

4,500

วันที่  02 – 05 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 06 – 09 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562

**วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9**

16,888.-

4,500

วันที่  16 – 19 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่  18 – 21 ตุลาคม 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

15,888.-

4,500

วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

15,888.-

4,500

วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 62 **เพิ่มพีเรียด**

13,888.-

4,500

วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 03 - 06 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 07 - 10 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 09 - 12 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม62 * เพิ่มพีเรียด *

13,888.-

4,500

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม62 * เพิ่มพีเรียด *

13,888.-

4,500

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 62 * เพิ่มพีเรียด *

12,888.-

4,500

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

15,888.-

4,500

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

15,888.-

4,500

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

13,888.-

4,500

วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

16,888.-

5,500

วันที่ 27 -30 ธันวาคม 2562  ** เพิ่มพีเรียด **

19,888.-

5,500


 

ราคาขาย
฿11,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 402,142