ทัวร์จีน ZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA พ.ค. - ต.ค. 2019 8,999.-

ZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA พ.ค. - ต.ค. 2019 8,999.-

กำหนดการเดินทาง พ.ค.-ต.ค. 2019

ราคาเริ่มต้น 8,999.-

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็ก

อายุต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

 

22 – 26 มีนาคม 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

29 มี.ค. – 02 เม.ย.2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

03 – 07 เมษายน 2562

10,999

13,999

3,500

5,900

 

04 – 08 เมษายน 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

12 – 16 เมษายน 2562

15,999

18,999

4,500

7,900

 

13 – 17 เมษายน 2562

15,999

18,999

4,500

7,900

 

18 – 22 เมษายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

19 – 23 เมษายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

08 – 12 พฤษภาคม 2562

10,999

13,999

3,500

5,900

 

10 – 14 พฤษภาคม 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

16 – 20 พฤษภาคม 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

17 – 21 พฤษภาคม 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

24 – 28 พฤษภาคม 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

07 – 11 มิถุนายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

14 – 18 มิถุนายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

21 – 25 มิถุนายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

05 – 09 กรกฎาคม 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

12 – 16 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

3,500

5,900

 

13 – 17 กรกฎาคม 2562

13,999

16,999

3,500

5,900

 

14 – 18 กรกฎาคม 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

25 – 29 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

3,500

5,900

 

26 – 30 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

3,500

5,900

 

02 – 06 สิงหาคม 2562

8,999

11,999

3,500

5,900

 

09 – 13 สิงหาคม 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

16 – 20 สิงหาคม 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

23 – 27 สิงหาคม 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

30 ส.ค – 03 ก.ย.2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

06 – 10 กันยายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

13 – 17 กันยายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

20 – 24 กันยายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

26 – 30 กันยายน 2562

9,999

12,999

3,500

5,900

 

11 – 15 ตุลาคม 2562

12,999

15,999

3,500

5,900

 

12 – 16 ตุลาคม 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

 

17 – 21 ตุลาคม 2562

10,999

13,999

3,500

5,900

 

19 – 23 ตุลาคม 2562

12,999

15,999

3,500

5,900

 

23 – 27 ตุลาคม 2562

13,999

16,999

3,500

5,900

 

25 – 29 ตุลาคม 2562

10,999

13,999

3,500

5,900

 

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

ราคาขาย
฿8,999
จำนวน:
Visitors: 395,881