ทัวร์จีน ZCSX06 จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง] พ.ค. - พ.ย. 2019 12,999.-

ZCSX06 จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง] เม.ย-ต.ค. 2019

 12,999.-

กำหนดการเดินทาง เม.ย-ต.ค. 2019

ราคาเริ่มต้น 12,999.-

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง

วันที่สอง       ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)

วันที่สาม       ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 

 

วันที่สี่           ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย

วันที่ห้า         สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

12 16 เมษายน 2562

16,999

18,999

5,999

11,999

15 – 19 พฤษภาคม 2562

12,999

15,999

3,999

9,999

14 – 18 มิถุนายน 2562

12,999

15,999

3,999

9,999

09 – 13 สิงหาคม 2562

13,999

16,999

4,999

9,999

16 – 20 สิงหาคม 2562

12,999

15,999

3,999

9,999

21 – 25 สิงหาคม 2562

12,999

15,999

3,999

9,999

23 – 27 ตุลาคม 2562

13,999

16,999

4,999

9,999

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562

12,999

15,999

3,999

9,999

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️086-476-9001 id : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 id line RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 id : smilethailandtour ต้อม

☎️085-918-5266 เนตร

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

ราคาขาย
฿12,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,414