ทัวร์จีน ZKMG06 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] พ.ค. - ม.ค. 2020 19,999.-

ZKMG06 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] พ.ค. - ธ.ค. 2019 19,999.-

กำหนดการเดินทาง พ.ค.-ธ.ค. 2019

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

เยือนดินแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภูเขามังกรหยก ย้อนวันวานไปกับเมืองเก่าต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุ้มครบจบในโปรแกรมเดียว!!

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

16 – 21 พฤษภาคม 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

17 – 22 พฤษภาคม 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

23 – 28 พฤษภาคม 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

06 – 11 มิถุนายน 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

13 – 18 มิถุนายน 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

20 – 25 มิถุนายน 2562

20,999

20,999

4,999

16,999

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562

20,999

20,999

4,999

16,999

04 – 09 กรกฎาคม 2562

19,999

19,999

4,999

14,999

11 – 16 กรกฎาคม 2562

22,999

22,999

5,999

17,999

12 – 17 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

18 – 23 กรกฎาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

25 – 30 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

01 – 06 สิงหาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

07 – 12 สิงหาคม 2562

22,999

22,999

5,999

17,999

08 – 13 สิงหาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

15 – 20 สิงหาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

22 – 27 สิงหาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

05 – 10 กันยายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

19 – 24 กันยายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

11 – 16 ตุลาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

12 – 17 ตุลาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

17 – 22 ตุลาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

18 – 23 ตุลาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

19 – 24 ตุลาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

25 – 30 ตุลาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

26 – 31 ตุลาคม 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

07 – 12 พฤศจิกายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

08 – 13 พฤศจิกายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

14 – 19 พฤศจิกายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

15 – 20 พฤศจิกายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

21 – 26 พฤศจิกายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

22 – 27 พฤศจิกายน 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

21,999

21,999

4,999

16,999

05 – 10 ธันวาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

06 – 11 ธันวาคม 2562

23,999

23,999

6,999

18,999

07 – 12 ธันวาคม 2562

22,999

22,999

5,999

17,999

19 – 24 ธันวาคม 2562

22,999

22,999

5,999

17,999

26 – 31 ธันวาคม 2562

25,999

25,999

7,999

20,999

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

29,999

29,999

9,999

24,999

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62

29,999

29,999

9,999

24,999

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

ราคาขาย
฿19,999
จำนวน:
Visitors: 395,826