ทัวร์อังกฤษ CZLHR02 ENGLAND SUPER SAVE พ.ค. - มิ.ย. 2019 29,999.-

CZLHR02 ENGLAND SUPER SAVE พ.ค. - มิ.ย. 2019 29,999.-

กำหนดการเดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 2019

ราคาเริ่มต้น 29,999.-

เที่ยวอังกฤษในราคาสุดว้าว!! บินถึงลอนดอนเช้ากลับเย็น พักลอนดอน 3 คืน ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

2561

18 - 23 ธันวาคม 2561

18DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

19DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

22DEC BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

23DEC BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

32,999

32,999

32,999

8,999

22,999

2562

01 - 06 กุมภาพันธ์ 2562

01FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

02FEB BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

05FEB BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1

06FEB BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

29,999

29,999

8,999

19,999

19 - 24 กุมภาพันธ์ 2562

19FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

20FEB BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

23FEB BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

24FEB BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

32,999

32,999

32,999

8,999

22,999

02 - 07 มีนาคม 2562

02MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

03MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

06MAR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

07MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

29,999

29,999

8,999

19,999

23 - 28 มีนาคม 2562

23MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

24MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

27MAR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

28MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

32,999

32,999

32,999

8,999

22,999

05 - 10 เมษายน 2562

05APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

06APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

09APR BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1

10APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

25,999

06 - 11 เมษายน 2562

06APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

07APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

10APR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

11APR BI519 BWN-LHR 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

25,999

09 - 14 เมษายน 2562

09APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

10APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

13APR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

14APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

37,999

37,999

37,999

8,999

27,999

12 - 17 เมษายน 2562

12APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

13APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

16APR BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1

17APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

38,999

38,999

38,999

8,999

28,999

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562

30APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

01MAY BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

04MAY BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

05MAY BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

25,999

17 - 22 พฤษภาคม 2562

17MAY BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

18MAY BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

21MAY BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

22MAY BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

25,999

18 - 23 พฤษภาคม 2562

18MAY BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

19MAY BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

22MAY BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

23MAY BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

25,999

08 - 13 มิถุนายน 2562

08JUN BI514 BKK-BWN 13.30-17.15

09JUN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50

12JUN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1

13JUN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

35,999

35,999

35,999

8,999

25,999

ราคาขาย
฿29,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,417