ทัวร์เกาหลี ZICN23 เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง] พ.ค. - ต.ค. 2019 13,999.-

ZICN23 เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง] พ.ค. - ต.ค. 2019 13,999.-

กำหนดการเดิน พ.ค.-ต.ค.2019

ราคาเริ่มต้น 13,999.-

เที่ยวคุ้มจัดเต็ม! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน!! เดินเที่ยวหมู่บ้านสุดฮิปเตอร์ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง อิสระช้อปปิ้งและท่องเที่ยวเต็มวัน! พิเศษ! ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปสวยๆ ที่พระราชวังเคียงบกกุง ฟรี!!

 

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม – กันยายน 2562

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน

2 ขวบ

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

02 – 07 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน)

15,999

7,900

5,900

5,000

07 – 12 พฤษภาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

09 – 14 พฤษภาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

14 – 19 พฤษภาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

16 – 21 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

15,999

7,900

5,900

5,000

21 – 26 พฤษภาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

23 – 28 พฤษภาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

04 – 09 มิถุนายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

05 – 10 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

06 – 11 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

07 – 12 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

08 – 13 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

11 – 16 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

12 – 17 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

13 – 18 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

14 – 19 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

15 – 20 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

18 – 23 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

19 – 24 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

20 – 25 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

21 – 26 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

22 – 27 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

25 – 30 มิถุนายน 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

02 – 07 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

03 – 08 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

04 – 09 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

05 – 10 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

06 – 11 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

09 – 14 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

10 – 15 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

11 – 16 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

12 – 17 กรกฎาคม 2562

(วันอาสาฬหบูชา)

15,999

7,900

5,900

5,000

13 – 18 กรกฎาคม 2562

(วันอาสาฬหบูชา)

15,999

7,900

5,900

5,000

14 – 19 กรกฎาคม 2562

(วันอาสาฬหบูชา)

15,999

7,900

5,900

5,000

15 – 20 กรกฎาคม 2562

(วันอาสาฬหบูชา)

15,999

7,900

5,900

5,000

16 – 21 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

17 – 22 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

18 – 23 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

19 – 24 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

20 – 25 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

23 – 28 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

24 – 29 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

25 – 30 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

26 – 31 กรกฎาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562

15,999

7,900

5,900

5,000

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

01 – 06 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

02 – 07 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

03 – 08 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

06 – 11 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

07 – 12 สิงหาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

08 – 13 สิงหาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

09 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่)

15,999

7,900

5,900

5,000

10 – 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่)

15,999

7,900

5,900

5,000

13 – 18 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

14 – 19 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

15 – 20 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

16 – 21 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

17 – 22 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

20 – 25 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

21 – 26 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

22 – 27 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

23 – 28 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

24 – 29 สิงหาคม 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

03 – 08 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

04 – 09 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

05 – 10 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

06 – 11 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

07 – 12 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

10 – 15 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

11 – 16 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

12 – 17 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

13 – 18 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

14 – 19 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

17 - 22 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

18 – 23 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

19 – 24 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

20 – 25 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

21 – 26 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

24 – 29 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

25 – 30 กันยายน 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562

14,999

7,900

5,900

5,000

ราคาขาย
฿13,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,417