ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า XJ113 Osaka Kyoto Takayama มิถุนายน - กันยายน 62 19,888.-

XJ113 Osaka Kyoto Takayama มิถุนายน - กันยายน 62 19,888.-

กำหนดการเดิน มิถุนายน - กันยายน 62

ราคาเริ่มต้น 19,888.-

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เลือกสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

FREE WIFI ON BUS

 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1

31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

01-05 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

02-06 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

03-07 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

04-08 มิถุนายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

05-09 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

06-10 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

07-11 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

08-12 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

09-13 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

10-14 มิถุนายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

11-15 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

12-16 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

13-17 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

14-18 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

15-19 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

16-20 มิถุนายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

17-21 มิถุนายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

18-22 มิถุนายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

19-23 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

20-24 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

21-25 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

22-26 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

23-27 มิถุนายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

24-28 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

25-29 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

26-30 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562

21,888.-

7,900.-

1

28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562

21,888.-

7,900.-

1

29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562

21,888.-

7,900.-

1

06-10 กรกฎาคม 2562

19,888.-

7,900.-

1

08-12 กรกฎาคม 2562

19,888.-

7,900.-

1

11-15 กรกฎาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

12-16 กรกฎาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

15-19 กรกฎาคม 2562

19,888.-

7,900.-

1

16-20 กรกฎาคม 2562

19,888.-

7,900.-

1

19-23 กรกฎาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

21-25 กรกฎาคม 2562

20,888.-

7,900.-

1

24-28 กรกฎาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

25-29 กรกฎาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

26-30 กรกฎาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

01-05 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

02-06 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

08-12 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

09-13 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

10-14 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

15-19 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

16-20 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

22-26 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

23-27 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

26-30 สิงหาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

27-31 สิงหาคม 2562

20,888.-

7,900.-

1

28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562

20,888.-

7,900.-

1

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562

20,888.-

7,900.-

1

31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562

23,888.-

7,900.-

1

05-09 กันยายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

06-10 กันยายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

07-11 กันยายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

12-16 กันยายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

13-17 กันยายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

14-18 กันยายน 2562

21,888.-

7,900.-

1

19-23 กันยายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

20-24 กันยายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

21-25 กันยายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

23-27 กันยายน 2562

19,888.-

7,900.-

1

26-30 กันยายน 2562

22,888.-

7,900.-

1

27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562

22,888.-

7,900.-

1

ราคาขาย
฿19,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 379,234