ทัวร์ไต้หวัน ITTPE01 - ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก เริ่มต้น เมษายน - กันยายน 62 14,888.-

ITTPE01 - ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก เริ่มต้น เมษายน - กันยายน 62 14,888.-

กำหนดการเดินทาง เมษายน-กันยายน 62

ราคาเริ่มต้น 14,888.-

Day 1 กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ไทเป (IT506 : 19.20 - 00.10)

Day 2 ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองผิงซี-ปล่อยโคมผิงซี-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Day 3 นั่งกระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

 

Day 4 วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติ-เถาหยวน-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (IT505 : 15.30 - 18.20)

โดยสายการบิน  TIGER AIR

      อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว

       ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101

     นั่งกระเช้าเมาคง.. ใครไม่มาถือว่าพลาด

        ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

        เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO

 

         ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 04 – 07 เมษายน 2562 (วันจักรี)

17,888.-

4,500

วันที่ 19 22 เมษายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 26 – 29 เมษายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 01 – 04 มิถุนายน 2562

15,888.-

4,500

วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 04 – 07 กรกฏาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 06 - 09 กรกฎาคม 2562

15,888.-

4,500

วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 01 – 04 สิงหาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 03 – 06 สิงหาคม 2562

15,888.-

4,500

วันที่ 08 – 11 สิงหาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 06 – 09 กันยายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 13 – 16 กันยายน 2562

16,888.-

4,500

วันที่ 21 - 24 กันยายน 2562

14,888.-

4,500

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562

16,888.-

4,500

ราคาขาย
฿14,888
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 395,828