ทัวร์ไตหวัน AZTPE55 - (MAR-JUN'19) T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR 19,999.-

 AZTPE55 -T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR 19,999.-

กำหนดการเดินทาง กันยายน-พฤษจิกายน 62

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ที่พัก TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

D2: ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย พักที่ SUN HOT SPRING RESORT หรือระดับเทียบเท่า

D3: หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือระดับเทียบเท่า

D4: นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป - ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง – โบสถ์ตั้นสุ่ย - ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

D5: ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และ เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

02 – 06 มีนาคม 2562

BR202 BKK-TPE 14.40 – 19.15

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.40

20,999

5,500

12,999

16 – 20 มีนาคม 2562

BR202 BKK-TPE 14.40 – 19.15

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.40

20,999

5,500

12,999

14 – 18 เมษายน 2562

BR212 BKK-TPE 12.20 – 17.10

BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.10

26,999

6,500

15,999

29 เม.ย. – 03 พ.ค.2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

18,999

5,500

12,999

02 – 06 พฤษภาคม 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

19,999

5,500

12,999

04 – 08 พฤษภาคม 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

19,999

5,500

12,999

11 – 15 พฤษภาคม 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

19,999

5,500

12,999

08 – 12 มิถุนายน 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

19,999

5,500

12,999

26 – 30 มิถุนายน 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

20,999

5,500

12,999

ราคาขาย
฿19,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/


Visitors: 379,231