ทัวร์ไตหวัน AZTPE34 - (JAN-JUL'19) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL 13999

AZTPE34 - (JAN-JUL'19) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL 13999.-

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 62

ราคาเริ่มต้น 13,999.-

D1: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

D2: สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตที่พัก YONGYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

D3: ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

D4: "ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – 

"MITSUI OUTLET PARK  ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

D5: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

25 – 29 มกราคม 2562

14,999

14,999

4,500

7,999

26 – 30 มกราคม 2562

13,999

13,999

4,500

7,999

27 – 31 มกราคม 2562

13,999

13,999

4,500

7,999

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562

13,999

13,999

4,500

7,999

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562

14,999

14,999

4,500

7,999

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

14,999

14,999

4,500

7,999

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562

14,999

14,999

4,500

7,999

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

14,999

14,999

4,500

7,999

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562

14,999

14,999

4,500

7,999

05 – 09 เมษายน 2562

17,999

17,999

5,500

9,999

10 – 14 เมษายน 2562

18,999

18,999

5,500

9,999

11 – 15 เมษายน 2562

24,999

24,999

5,500

9,999

13 – 17 เมษายน 2562

24,999

24,999

5,500

9,999

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562

17,999

17,999

4,500

7,999

30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562

16,999

16,999

4,500

7,999

07 – 11 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

4,500

7,999

08 – 12 พฤษภาคม 2562

16,999

16,999

4,500

7,999

15 – 19 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

4,500

7,999

16 – 20 พฤษภาคม 2562

16,999

16,999

4,500

7,999

06 – 10 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

4,500

7,999

20 – 24 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

4,500

7,999

12 – 16 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

4,500

7,999

13 – 17 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

4,500

7,999

25 – 29 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

4,500

7,999

ราคาขาย
฿13,999
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,487