ทัวร์ไตหวัน FJL (M04) BR 5D3N Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง JAN19-MAY19 20,555.-

FJL (M04) BR 5D3N  Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 

กำหนดการเดินทาง JAN19-MAY19   

ราคาเริ่มต้น 20,555.-

 โดย สายการบินอีวีแอรื  EV AIR (BR) / WIFI NO BUS

แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพักไถจง ไทเป อาลีซาน


 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

26 – 30 DEC’18

22,555

22,555

22,555

22,555

4,500

02 – 06 JAN’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

09 – 13 JAN’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

13 – 17 FEB’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

20 – 24 FEB’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

27FEB-03MAR’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

07 – 11 MAR’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

27 – 31 MAR’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

01 – 05 MAY’19

20,555

20,555

20,555

20,555

4,500

ราคาขาย
฿20,555
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 395,827