ทัวร์ไต้หวัน FJL (M01) ไต้หวัน ปังเว่อร์ 4วัน3คืน FEB19-OCT19 15,555.-

FJL (M01) ไต้หวัน ปังเว่อร์ 4วัน3คืน FEB19-OCT19 15,555.-

กำหนดการเดินทาง FEB19-OCT19

ราคาเริ่มต้น 15,555.-

โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ CHINA AIRLINES (CI) / WIFI ON BUS

เงื่อนไขและราคา

 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

14 – 17 FEB’19

15,555

15,555

15,555

2,500

21 – 24 FEB’19

15,555

15,555

15,555

2,500

28FEB-03MAR’19

15,555

15,555

15,555

2,500

07 – 10 MAR’19

16,555

16,555

16,555

2,500

14 – 17 MAR’19

16,555

16,555

16,555

2,500

21 – 24 MAR’19

16,555

16,555

16,555

2,500

28 – 31 MAR’19

16,555

16,555

16,555

2,500

24 – 27 APR’19

16,555

16,555

16,555

2,500

08 – 11 MAY’19

16,555

16,555

16,555

2,500

15 – 18 MAY’19

16,555

16,555

16,555

2,500

22 – 25 MAY’19

16,555

16,555

16,555

2,500

29MAY-01JUN’19

16,555

16,555

16,555

2,500

05 – 08 JUN’19

16,555

16,555

16,555

2,500

12 – 15 JUN’19

16,555

16,555

16,555

2,500

19 – 22JUN’19

16,555

16,555

16,555

2,500

26 – 29 JUN’19

16,555

16,555

16,555

2,500

03 – 06 JUL’19

16,555

16,555

16,555

2,500

10 – 13 JUL’19

16,555

16,555

16,555

2,500

17 – 20 JUL’19

16,555

16,555

16,555

2,500

24 – 27 JUL’19

16,555

16,555

16,555

2,500

31JUL-03AUG’19

16,555

16,555

16,555

2,500

07 – 10 AUG’19

16,555

16,555

16,555

2,500

14 – 17 AUG’19

16,555

16,555

16,555

2,500

21 – 24 AUG’19

16,555

16,555

16,555

2,500

28 – 31 AUG’19

16,555

16,555

16,555

2,500

04 – 07 SEP’19

16,555

16,555

16,555

2,500

11 – 14 SEP’19

16,555

16,555

16,555

2,500

18 – 21 SEP’19

16,555

16,555

16,555

2,500

25 – 28 SEP’19

16,555

16,555

16,555

2,500

02 – 05 OCT’19

17,555

17,555

17,555

2,500

09 – 12 OCT’19

17,555

17,555

17,555

2,500

16 – 19 OCT’19

17,555

17,555

17,555

2,500

23 – 26 OCT’19

17,555

17,555

17,555

2,500

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาขาย
฿15,555
จำนวน:

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ ออฟฟิต ☎️ 02-914-2935

☎️062-462-4244 Line ID : STT6363 มาร์คคุง

☎️080-932-9491 Line ID : RJRW22 กิ๊ฟซี่

☎️088-758-3866 Line ID : smilethailandtour ต้อม

☎️095-558-0550 ชมพิ๊งค์   

หรือไลน์ @ : @smilethailandtour หรือสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

อีเมลล์ smilethailandtour.package@gmail.com

ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/06163

https://www.facebook.com/SmileThailandTour/

Visitors: 388,491