BT-BAL03บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน _FD_OCT18-APR19 22,900.-

BT-BAL03บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน _FD_OCT18-APR19 22,900.-

กำหนดการเดินทางวันที่ ตุลาคม - เมษายน 62

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

วัดอูลูวาตู วัดบราตัน ชมวิหารทานาต์ลอต

ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต

พระราชวังสุลต่าน และชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ำ

มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ

ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ การแสดงระบำพื้นบ้าน

รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด

พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

วันเดินทางราคา บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

18 ต.ค.61

21 ต.ค. 61

FD396/399

24,900

24,900

24,500

4,000

24 ต.ค.61

28 ต.ค. 61

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

21 พ.ย.61

25 พ.ย.61

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

29 พ.ย.61

03 ธ.ค.61

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

05 ธ.ค.61

09 ธ.ค.61

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

06 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

FD396/399

24,900

24,900

24,500

4,000

13 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

19 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

26 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

27 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

FD396/399

26,900

26,900

26,500

4,000

29 ธ.ค.61

02 ม.ค.62

FD396/399

29,900

29,900

26,500

4,000

30 ธ.ค.61

03 ม.ค.62

FD396/399

27,900

27,900

27,500

4,000

03 ม.ค.62

07 ม.ค.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

16 ม.ค.62

20 ม.ค.62

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

24 ม.ค.62

28 ม.ค.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

31 ม.ค.62

04 ก.พ.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

07 ก.พ.62

11 ก.พ.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

14 ก.พ.62

18 ก.พ.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

21 ก.พ.62

25 ก.พ.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

28 ก.พ.62

04 มี.ค.62

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

14 มี.ค.62

18 มี.ค.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

21 มี.ค.62

25 มี.ค.62

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

28 มี.ค.62

01 เม.ย.62

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

04 เม.ย.62

08 เม.ย.62

FD396/399

24,900

24,900

24,500

4,000

11 เม.ย.62

15 เม.ย.62

FD396/399

26,900

26,900

26,500

4,000

12 เม.ย.62

16 เม.ย.62

FD396/399

28,900

28,900

28,500

4,000

18 เม.ย.62

22 เม.ย.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

25 เม.ย.62

29 เม.ย.62

FD396/399

22,900

22,900

22,500

4,000

ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:
Visitors: 355,430