BT-TPE09มหัศจรรย์..ไทเป SUN MOON LAKE_NOV18-JAN19 13,900.-

BT-TPE09มหัศจรรย์..ไทเป SUN MOON LAKE_NOV18-JAN19  13,900.-

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มกราคม62

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

นั่งกระเช้าลอยฟ้า และล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู และถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

ชอปปิงที่ ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตารางและวันเดินทาง มหัศจรรย์ไต้หวัน SUNMOON LAKE ไทเป

อุทยานเย๋หลิ่ว  4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 พ.ย. 61

04 พ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,500

3,000

08 พ.ย. 61

11 พ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,500

3,000

15 พ.ย. 61

18 พ.ย. 61

25

13,900

13,900

13,500

3,000

06 ธ.ค. 61

09 ธ.ค. 61

25

15,900

15,900

15,500

3,000

13 ธ.ค. 61

16 ธ.ค. 61

25

13,900

13,900

13,500

3,000

27 ธ.ค. 61

30 ธ.ค. 61

25

17,900

17,900

17,500

3,000

10 ม.ค. 62

13 ม.ค. 62

25

13,900

13,900

13,500

3,000

17 ม.ค. 62

20 ม.ค. 62

25

13,900

13,900

13,500

3,000

ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:
Visitors: 341,029