BT-TPE08มหัศจรรย์..ไทเป _NOV18-JAN19 12,900.-

BT-TPE08มหัศจรรย์..ไทเป _NOV18-JAN19  12,900.-กำ

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มกราคม62

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดหลงซาน

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมกระดาษผิงซี

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 พ.ย. 61

04 พ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

08 พ.ย. 61

11 พ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

15 พ.ย. 61

18 พ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

22 พ.ย. 61

25 พ.ย. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

29 พ.ย. 61

02 ธ.ค. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

06 ธ.ค. 61

09 ธ.ค. 61

25

14,900

14,900

14,500

3,000

13 ธ.ค. 61

16 ธ.ค. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

21 ธ.ค. 61

24 ธ.ค. 61

25

12,900

12,900

12,500

3,000

27 ธ.ค. 61

30 ธ.ค. 61

25

16,900

16,900

16,500

5,000

03 ม.ค. 62

06 ม.ค. 62

25

12,900

12,900

12,500

3,000

10 ม.ค. 62

13 ม.ค. 62

25

12,900

12,900

12,500

3,000

17 ม.ค. 62

20 ม.ค. 62

25

12,900

12,900

12,500

3,000

24 ม.ค. 62

27 ม.ค. 62

25

12,900

12,900

12,500

3,000

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:
Visitors: 341,005