BT-TPE04Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม_NOV18-MAR19 16,900.-

BT-TPE04Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม_NOV18-MAR19  16,900.-

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม62

ราคาเริ่มต้น16,900.-

ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิงที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส

พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

05 พ.ย.61

10 พ.ย.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

07 พ.ย.61

12 พ.ย.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

12 พ.ย.61

17 พ.ย.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

14 พ.ย.61

19 พ.ย.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

19 พ.ย.61

24 พ.ย.61

25

16,900

16,900

15,900

4,900

21 พ.ย.61

26 พ.ย.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

26 พ.ย.61

01 ธ.ค.61

25

16,900

16,900

15,900

4,900

28 พ.ย.61

03 ธ.ค.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

03 ธ.ค.61

08 ธ.ค.61

25

18,900

18,900

17,900

5,900

05 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

25

19,900

19,900

18,900

5,900

10 ธ.ค.61

15 ธ.ค.61

25

16,900

16,900

15,900

4,900

12 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

25

17,900

17,900

16,900

4,900

17 ธ.ค.61

22 ธ.ค.61

25

16,900

16,900

15,900

4,900

24 ธ.ค.61

29 ธ.ค.61

25

19,900

19,900

18,900

5,900

26 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

25

21,900

21,900

20,900

6,900

31 ธ.ค.61

5 ม.ค.62

25

20,900

20,900

19,900

5,900

07 ม.ค.62

12 ม.ค.62

25

16,900

16,900

15,900

4,900

09 ม.ค.62

14 ม.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

14 ม.ค.62

19 ม.ค.62

25

16,900

16,900

15,900

4,900

16 ม.ค.62

21 ม.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

21 ม.ค.62

26 ม.ค.62

25

16,900

16,900

15,900

4,900

28 ม.ค.62

02 ก.พ.62

25

16,900

16,900

15,900

4,900

30 ม.ค.62

04 ก.พ.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

04 ก.พ.62

09 ก.พ.62

25

20,900

20,900

19,900

5,900

11 ก.พ.62

16 ก.พ.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

13 ก.พ.62

18 ก.พ.62

25

19,900

19,900

18,900

5,900

18 ก.พ.62

23 ก.พ.62

25

19,900

19,900

18,900

5,900

20 ก.พ.62

25 ก.พ.62

25

19,900

19,900

18,900

5,900

25 ก.พ.62

02 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

27 ก.พ.62

04 มี.ค.62

25

18,900

18,900

17,900

4,900

04 มี.ค.62

09 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

06 มี.ค.62

11 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

11 มี.ค.62

16 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

13 มี.ค.62

18 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

18 มี.ค.62

23 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

20 มี.ค.62

25 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

25 มี.ค.62

30 มี.ค.62

25

17,900

17,900

16,900

4,900

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:
Visitors: 350,340