BT-TPE001มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์_TG_DEC18-FEB19 26,900.-

BT-TPE001มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์_TG_DEC18-FEB19 26,900.-

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม61-กุมภาพันธ์62

ราคาเริ่มต้น 26,000.-

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

สัมผัสบรรยากาศสุดคูล ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มชิงจิง

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่

ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

อิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิง อุทยานอาลีซาน

อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินการบินไทย (TG)  ECO CLASS

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 พ.ย. 61

04 ธ.ค. 61

25+1

26,900

26,900

25,900

5,000

14 ธ.ค. 61

18 ธ.ค. 61

25+1

26,900

26,900

25,900

5,000

18 ม.ค.62

22 ม.ค. 62

25+1

26,900

26,900

25,900

5,000

31 ม.ค. 62

04 ก.พ.62

25+1

28,900

28,900

27,900

5,000

ราคาขาย
฿26,900
จำนวน:
Visitors: 363,048