BT-LAOS02เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 12,900.-

BT-LAOS02เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19  12,900.-

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD

 

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

 

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

10 ส.ค.61

12 ส.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

 

17 ส.ค.61

19 ส.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

5 ต.ค.61

7 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

12 ต.ค.61

14 ต.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

 

19 ต.ค.61

21 ต.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

 

26 ต.ค.61

28 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

2 พ.ย.61

4 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

9 พ.ย.61

11 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

16 พ.ย.61

18 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

22 พ.ย.61

24 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

30 พ.ย.61

2 ธ.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

 

7 ธ.ค.61

9 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

 

 

8 ธ.ค.61

9 ธ.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

14 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

21 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

 

28 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

 

29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

 

4 ม.ค.62

6 ม.ค.62

24+1

14,900

14,500

12,900

3,000

 

11 ม.ค.62

13 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

18 ม.ค.62

20 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

25 ม.ค.62

27 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:

 • REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ.jpg
  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ กำหนดการเดินทางวันที่ มิถุนายน - กันยายน 62 ราคาเริ่มต้น 11,900.- ไฮไลท์ -ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • BT-REP02กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ_DEC18-APR19 12,900.-
  BT-REP02กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ_DEC18-APR19 12,900.- กำหนดการเดินทางDEC18-APR19 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วั...
  ราคาขาย ฿12,900
Visitors: 349,765