BT-LAOS01ลาว..หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 11,900.-

BT-LAOS01ลาว..หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 11,900.-

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62

ราคาเริ่มต้น 11,900.-

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

8 ก.ย.61

10 ก.ย.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

22 ก.ย.61

24 ก.ย.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

29 ก.ย.61

1 ต.ค.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 ต.ค.61

8 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

13 ต.ค.61

15 ต.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

23 ต.ค.61

25 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

27 ต.ค.61

29 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

10 พ.ย.61

12 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

17 พ.ย.61

19 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

23 พ.ย.61

25 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

1 ธ.ค.61

3 ธ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

24+1

16,900

16,500

12,900

3,000

 

9 ธ.ค.61

11 ธ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

15 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

 

28 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24+1

17,900

17,500

16,900

3,000

 

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24+1

16,900

16,500

12,900

3,000

 

5 ม.ค.62

7 ม.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

12 ม.ค.62

14 ม.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

19 ม.ค.62

21 ม.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

26 ม.ค.62

28 ม.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:

 • LAO01FD.jpg
  LAOS01_FD_AUG-JAN19 ลาว. . .หลวงพระบาง ไฮไลท์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพร...
  ราคาขาย ฿11,900

 • LAO01PG.jpg
  LAOS01_PG_JUL-DEC18 ลาวหลวงพระบาง. . .บินหรู อยู่สบาย 3วัน2คืน ไฮไลท์ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP01.jpg
  REP01_FD_JUL-JAN19 กำหนดการเดินทางวันที่มิถุนายน - กันยายน 62 ราคาเริ่มต้น 10,900.- ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยย...
  ราคาขาย ฿10,900

 • GO1REP-FD001.jpg
  กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอด...
  ราคาขาย ฿13,900

 • GO1VTE-FD001.jpg
  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญาน...
  ราคาขาย ฿9,900

 • เวียงจันทร์.jpg
  LAO02_FD เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง -ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์-นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง-วั...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ.jpg
  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ กำหนดการเดินทางวันที่ มิถุนายน - กันยายน 62 ราคาเริ่มต้น 11,900.- ไฮไลท์ -ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • WE01.jpg
  WE01 - CAMBODIA 2D1N ซุปตาร์..ซัวซะไดย (บินเช้า-กลับดึก) สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบสักการะ...
  ราคาขาย ฿8,555

 • QV02.jpg
  QV02 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร...
  ราคาขาย ฿11,499

 • QV03.jpg
  QV03 โปรแกรมทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง…วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี... เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามวิจิตรชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีช...
  ราคาขาย ฿11,688

 • QV04.jpg
  QV04 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพร้อมเที่ยวช...
  ราคาขาย ฿14,999

 • LAO02FD.jpg
  BT-LAOS02เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง_FD_AUG18-JAN19 12,900.- กำหนดการเดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพาก...
  ราคาขาย ฿12,900
Visitors: 338,180