TG73 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน SEP-NOV 14,888.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน

เมืองอู๋ซี เซี่ยงไฮ้น้อยขอพรพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซาน เมืองหังโจวสวรรค์บนดินล่องทะเลสาบซีหู ตามรอยตำนานรักนางพญางูขาว เมืองเซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออกหอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว,ถนนนานจิงลู่,ตลาดเถาเป่า   เมนูพิเศษ>ซี่โครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทานหมูพันปี,ไก่แดงเซี่ยงไฮ้,เสี่ยวหลงเปา

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

21 - 25 Sep 2018

14,888

14,888

14,888

6,000

4,500

03 - 07 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

6,000

4,500

10 - 14 Oct 2018

17,888

17,888

17,888

6,000

4,500

12 - 16 Oct 2018

18,888

18,888

18,888

6,000

4,500

17 - 21 Oct 2018

17,888

17,888

17,888

6,000

4,500

24 - 28 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

6,000

4,500

26 - 30 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

6,000

4,500

02 - 06 Nov 2018

16,888

16,888

16,888

6,000

4,500

07 - 11 Nov 2018

15,888

15,888

15,888

6,000

4,500

09 - 13 Nov 2018

15,888

15,888

15,888

6,000

4,500

14 - 18 Nov 2018

15,888

15,888

15,888

6,000

4,500

21 - 25 Nov 2018

16,888

16,888

16,888

6,000

4,500

23 - 27 Nov 2018

16,888

16,888

16,888

6,000

4,500

 

ราคาขาย
฿14,888
จำนวน:
Visitors: 338,182