8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน SEP-MAR 9,989

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง ธันวามคม61-มีนาคม62

ราคาเริ่มต้น9,989

ไฮไลท์ทัวร์
-ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน
-สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
-สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง
-วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน
-มนตร์เสน่ห์ เมืองโบราณกวนตู้ 
-เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง                   

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

06 - 09 Sep 2018

9,989

9,989

9,989

5,000

4,500

13 - 16 Sep 2018

9,989

9,989

9,989

5,000

4,500

20 - 23 Sep 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

27 - 30 Sep 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

12 - 15 Oct 2018

13,989

13,989

13,989

5,000

4,500

19 - 22 Oct 2018

13,989

13,989

13,989

5,000

4,500

01 - 04 Nov 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

08 - 11 Nov 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

15 - 18 Nov 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

22 - 25 Nov 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

29 Nov - 02 Dec 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

07 - 10 Dec 2018

13,989

13,989

13,989

5,000

4,500

13 - 16 Dec 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

20 - 23 Dec 2018

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

27 - 30 Dec 2018

13,989

13,989

13,989

5,000

4,500

29 Dec 2018 - 01 Jan 2019

16,989

16,989

16,989

5,000

4,500

10 - 13 Jan 2019

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

17 - 20 Jan 2019

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

24 - 27 Jan 2019

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

16 - 19 Feb 2019

16,989

16,989

16,989

5,000

4,500

28 Feb - 03 Mar 2019

11,989

11,989

11,989

5,000

4,500

ราคาขาย
฿9,989
จำนวน:
Visitors: 355,424